USA - miasta

A tu lista miejsc/miast w USA, które chciałabym odwiedzić:
 1. Nashville
 2. San Francisco 
 3. Phoenix
 4. Denver
 5. Philadelphia
 6. Atlanta
 7. Houston
 8. New Orleans
 9. Miami
 10. Detroit
 11. Seattle
 12. Las Vegas
 13. Los Angeles
 14. Chicago 
 15. Boston
 16. Baltimore
 17. Indianapolis
 18. Kansas City
 19. Dallas
 20. Orlando
 21. Minneapolis
 22. San Diego
 23. Washington, DC
 24. Key West
 25. Memphis
 26. New York

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz